Lifting Nature, Lifting Happiness is onomwonden waar wij voor staan. Het ondersteunen van de natuur bracht ons passie voor ons vak. Van 'grijs naar groen', dat is waar we ons dagelijks voor inzetten. Met groendaken, groengevels, tuinontwerp en aanleg specialiseren wij ons in het kwalitatief begroenen van gebouwen en hun omgeving. Wij zetten sterk in op temperatuurdaling in steden, het verhogen van de biodiversiteit en het opslaan en vertraagt afvoeren van regenwater.

We gaan hierbij verder dan de esthetische voordelen die de natuur op eigen kracht meebrengt. Wij focussen ons ook op de bodemkwaliteit, infiltratie en recuperatie van regenwater. Wij testen de huidige systemen uitvoerig op duurzaamheid en functionaliteit en passen deze, afhankelijk van het project, correct toe. Dit geeft u en ons de garantie dat onze inspanningen blijvend zijn, dat de voordelen bestaan en groeien, jaar na jaar. 

Over ons

  • We streven naar een plus voor (stads)natuur: onze groene revolutie ambieert natuurlijke processen (aanleg van bijenvriendelijke planten, het opzetten van samenwerkingen met imkers, vermijden van onnodige verharding, … ).
  • Wij berusten op een betrouwbaar team dat binnen een strak tijdskader kan ingezet worden voor specialisaties binnen het aanlegproces.
  • ‘Closing the circle’ van ontwerp tot inrichting tot onderhoudsbeheer, enkel zo kan een groene ruimte blijvend gegarandeerd worden.
  • Veiligheid voor alles… Wij streven naar een veilige werkomgeving voor onze collega’s én voor de bouwheer.
  • Wij respecteren het bestaande groen. Aanwezige bomen (en hun wortels) worden beschermd en bedreigende ingrepen worden vermeden.
  • Bescherming van de bodem: tijdens de aanleg van verharding of infrastructuur wordt waar nodig de bodemstructuur gevrijwaard d.m.v. rijplaten.
  • Wij zetten ons enthousiast in voor elke ‘groene’ droom, van de kleinste stadstuin tot de grootste bedrijfsinrichting.

Van ontwerp met advies naar realisatie!

Realisaties

Daktuin woning te Loppem

Daktuin privéwoning te Blankenberge

Daktuin privéwoning te Oostende

Cotton Island te Gent

Daktuin Biostoomcentrale te Oostende

Sociale Woningbouw De Venning te Kortrijk

Volg ons op Instagram

Contacteer ons

info@greenbuildingprojects.be

GSM: 0486 35 81 48
tel: 050 68 09 50
fax: 050 700 614

Grote Moerstraat 76
8200 Sint-Andries